Śląskie Centrum Perspektyw

Realizator: Profesja CAZ sp. z o.o.

Termin realizacji 1.04.2018 – 31.10.2019

Obszar realizacji:wybrane gminy w województwie Śląskim

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające łącznie następujące warunki:

  • Wiek: powyżej 30 roku życia,
  • Status na rynku pracy: bierni zawodowo, bezrobotni
  • Miejsce zamieszkania: na ternie jednej z gmin: Bobrowniki, Siewierz, Psar, Mierzęcice, Ożarowice, Świerklaniec, Woźniki

W ramach projektu oferujemy:

  • DARMOWE doradztwo zawodowe
  • Płatny staż
  • Kursy zawodowe + stypendium
  • Zwrot kosztów dojazdu
  • Catering
  • Dofinansowanie do zatrudnienia

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zapoznanie się z załączonym regulaminem rekrutacji uczestników oraz zapraszamy do złożenia wstępnego formularza rekrutacyjnego w biurze projektu:

– osobiście: Chorzów, ul. Katowicka 115/119
– mailowo: perspektywy@grupaprofesja.com
Telefony kontaktowe: 577 888 627 lub 882 503 506

Materiały do pobrania:

Formularz zgłoszenia do projektu Śląskie Centrum Perspektyw
Regulamin warunków uczestnictwa w projekcie Śląskie Centrum Perspektyw
Regulamin rekrutacji do projektu Śląskie Centrum Perspektyw