Projekty Unijne Zakończone

NOWE HORYZONTY

 

 

Termin realizacji: 01.01.2015 – 31.10.2015 | Obszar realizacji: województwo opolskie | Rekrutacja: zakończona | Udział w projekcie: Nieodpłatny

Finansowanie:
Projekt współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

ECDL PODSTAWĄ W ZINFORMATYZOWANYM ŚWIECIE

Termin realizacji: 01.03.2014 – 30.09.2015 | Obszar realizacji: województwo dolnośląskie | Rekrutacja: zakończona | Udział w projekcie: Nieodpłatny

Finansowanie:
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałania 9.6.2. Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

JĘZYK ANGIELSKI – NOWE HORYZONTY

 
 
 
Termin realizacji: 01.03.2014 – 30.09.2015 | Obszar realizacji: województwo dolnośląskie | Rekrutacja: zakończona | Udział w projekcie: Nieodpłatny

Finansowanie:
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałania 9.6.2. Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki .

AKTYWNOŚĆ, SPRAWNOŚĆ, PRACA

Termin realizacji: 01.05.2014 – 30.06.2015 | Obszar realizacji: województwo mazowieckie | Rekrutacja: zakończona | Udział w projekcie: Nieodpłatny

Finansowanie:
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy.

18:25 CZAS NA SZKOLENIE, STAŻ I PRACĘ – KOMPLEKSOWY PROGRAM WSPARCIA MŁODYCH BEZROBOTNYCH

Termin realizacji: 01.01.2013 – 30.06.2015 | Obszar realizacji: województwo wielkopolskie | Rekrutacja: Zakończona | Udział w projekcie: Nieodpłatny

Finansowanie:
Projekt współfinansowany z środków Unii Europejskiej oraz realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

FABRYKA MŁODEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Termin realizacji: 01.11.2013 – 30.04.2015 | Obszar realizacji: województwo pomorskie | Rekrutacja: zakończona | Udział w projekcie: Nieodpłatny

Finansowanie:
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI POKL Rynek pracy otwarty dla wszystkich.

SZKOLENIE, STAŻ, PRACA – KOMPLEKSOWY PROGRAM WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Termin realizacji: 01.01.2013 – 31.12.2014 | Obszar realizacji: województwo wielkopolskie | Rekrutacja: zakończona | Udział w projekcie: Nieodpłatny

Finansowanie:
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

WAZON II – WZROST AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH II

Termin realizacji: 01.06.2013 – 31.10.2014 | Obszar realizacji: województwo wielkopolskie | Rekrutacja: zakończona | Udział w projekcie: Nieodpłatny

Finansowanie:
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy.

PROJEKT WAZON – WZROST AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Termin realizacji: 01.10.2011 – 31.03.2014 | Obszar realizacji: województwo wielkopolskie | Rekrutacja: zakończona | Udział w projekcie: Nieodpłatny

Finansowanie:
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

PRZEWIDUJ I REAGUJ – ZARZĄDZANIE ZMIANĄ W SUBREGIONIE PILSKIM

Termin realizacji: 01.01.2012 – 31.12.2012 | Obszar realizacji: województwo wielkopolskie | Rekrutacja: zakończona | Udział w projekcie: Nieodpłatny

Finansowanie:
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie wielkopolskim.

Finansowanie