Wsparcie dla mieszkańców wielkopolski

Aktywność społeczna i zawodowa jest nam bliska

Do udziału w projekcie zapraszamy mieszkańców Wielkopolski z powiatów:  gnieźnieńskiego, kolskiego, , konińskiego, słupeckiego, tureckiego, wrzesińskiego; w wieku od 18 do 64 lat, bezrobotnych lub biernych zawodowo, którzy korzystają lub kwalifikują się do objęcia wsparciem pomocy społecznej.

Celem projektu jest aktywizacja społeczna i edukacyjno-zawodowa uczestników projektu oraz przygotowanie do podjęcia zatrudnienia. Wsparciem objętych zostanie 180 osób korzystających lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, w wieku 18 – 64 zamieszkałych na terenie województwa Wielkopolskiego (wybrane powiaty) w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym, bezrobotnych lub biernych zawodowo, w tym osoby niepełnosprawne.
k

Doradztwo zawodowe

 • profesjonalne wsparcie doradcy zawodowego

i

Kursy i szkolenia

 • w czasie nauki otrzymasz stypendium szkoleniowe (max 500,00 zł netto)

Staże zawodowe

 • w czasie stażu wypłacane jest stypendium (997,40 zl netto)

Koszty i catering

 • zwroty kosztów dojazdu

 • wyżywienie podczas szkoleń

W ramach projektu każdy z uczestników otrzyma wsparcie indywidualne w postaci spotkań:

 

 • z doradcą zawodowym (3 godz. ) i psychologiem (3 godz.)

oraz wsparcie grupowe

 • trening aktywizacyjno-motywacyjny (2 dni)
 • trening kompetencji i umiejętności (3 dnie.

Ponadto:

70 uczestników weźmie udział w warsztatach plastycznych.

90 uczestników zrealizuje przynajmniej jeden kurs zawodowy

90 uczestników skorzysta z pośrednictwa pracy.

180 uczestników zrealizuje 3 mies. staż zawodowy.

Projekt obejmuje udział 180 osób niepracujących

(113 Kobiet i 67 Mężczyzn), w tym:

 • 27 os bezrobotnych z 3 profilem

 • 153 osób biernych zawodowo

 • 18 osób niepełnosprawnych

 • 90 POPŻ

 • 36 os spełniających przesłankę wielokrotnego wykluczenia

Projekt współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja
Wartość dofinansowania 1 704 264,55 zł.

Testimonials

„At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi” Patrick Thomson

„At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi” Jeff Dow

„At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi” Brenna Redding

Skontaktuj się z nami!

FUNDACJA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

537 597 666

projekty-wlkp@fundacja-spoleczna.pl