Straciłeś pracę, z przyczyn zakładu pracy? Grozi Ci zwolnienie? Zgłoś się do nas! Darmowe kursy zawodowe i staże! projekty@grupaprofesja.com 537 597 666
Projekt „Dobra zmiana” jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa: 6 Rynek pracy. Działanie 6.5. Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych. Wartość projektu: 1 990 661,76 zł, wkład UE: 1 692 062,49 zł.

KURSY ZAWODOWE – STAŻE ZAWODOWE – STYPENDIA STAŻOWE – DORADZTWO ZAWODOWE – POŚREDNICTWO PRACY

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST DARMOWY

Kto może wziąć udział w projekcie „Dobra zmiana” ? 

Możesz wziąć udział w projekcie, jeżeli zostałeś zwolniony z pracy bez Twojej winy. Na przykład:

 1. pracodawca zlikwidował Twoje stanowisko
 2. zakład pracy został zamknięty
 3. zmniejszono liczbę pracowników
 4. przebywasz obecnie na wypowiedzeniu i wiesz, że nie będziesz zatrudniony
 5. jesteś zagrożony zwolnieniem

Projekt kierowany jest do osób, które deklarują zamieszkanie  na terenie województwa wielkopolskiego.

 

Co daje mi udział w projekcie „Dobra zmiana”?

W projekcie oferujemy Ci:

 • Darmowe kursy zawodowe – będziesz mógł podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i zwiększyć szanse na przyszłe zatrudnienie.
 • Staże zawodowe – to szansa na zdobycie nowych doświadczeń zawodowych. Stażyści otrzymują stypendia stażowe w wysokości 997,40 złotych netto miesięcznie. Staże trwają 6 miesięcy.
 • Indywidualne doradztwo zawodowe – doświadczony doradca zawodowy pomoże Ci określić Twoje mocne i słabe strony oraz zaplanować dalsze działania, abyś jak najszybciej znalazł nową pracę.
 • Indywidualne pośrednictwo pracy – wykwalifikowany zespół rekruterów zajmie się poszukiwaniem pracy dla Ciebie.
 • Wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej – osoby, a w szczególności kobiety, zwolnione z pracy bez własnej winy, które zmagają się z niepełnosprawnościami, mają powyżej 50 lat lub bardzo niskie kwalifikacje zawodowe mogą ubiegać się o środki finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe na 6 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności.

Ile osób może wziąć udział w projekcie „Dobra zmiana”?

Projekt planowany jest łącznie dla 140 osób, w tym 84 kobiet i 56 mężczyzn.

Przy czym:

 • 140 osób będzie miało indywidualne spotkania z doradcą zawodowym.
 • 120 osób weźmie udział w kursach zawodowych oraz wsparcie w poszukiwaniu pracy
 • 80 osób ukończy staż zawodowy, za który otrzyma stypendium w wysokości 997,40 zł netto/miesięcznie. (Staż trwa 6 miesięcy).
 • 20 osób uzyska wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej
 • 10 osób, które założą działalność gospodarczą otrzyma wsparcie pomostowe w postaci finansowej w wysokości 900,00zł/mies. przez 6 miesięcy.

 

Spełniam wszystkie warunki, jak mogę zgłosić się do projektu?

To proste! Wystarczy, że zapoznasz się z Regulaminem rekrutacji uczestników i wypełnisz Wstępny formularz rekrutacyjny. Wypełniony formularz trzeba dostarczyć do biura projektu – mailowo lub osobiście.

 

BIURO PROJEKTU

projekty@grupaprofesja.com

ul. Sieradzka 4c, 60-163 Poznań

Masz pytania? Zadzwoń!

537 597 666

AKTUALNOŚCI 

Informacja z dnia 19.07.2018 r.                                                                                                   Informujemy, że limit miejsc dla osób, które chcą uzyskać  wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej dotacji został wyczerpany.

W projekcie na dzień 19.07.2018 r. bierze udział 49 osób, liczba wolnych miejsc: 91.

Informacja z dnia 17.07.2018 r.                                                                                                   Wyniki Komisji Oceny Wniosków z dnia 17.07.2018 r.

LISTA RANKINGOWA Wniosków o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości oraz wniosków o finansowe wsparcie pomostowe.

Informacja z dnia 09.05.2018 r.                                                                                                   Wyniki Komisji Oceny Wniosków Odwoławczych z dnia 09.05.2018 r. OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA Wniosków o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości oraz wniosków o finansowe wsparcie pomostowe. O dalszych czynnościach związanych z podpisywaniem umów, zostaną Państwo poinformowani mailowo lub telefonicznie.

Informacja z dnia 30.04.2018 r.                                                                                                   Wyniki Komisji Oceny Wniosków z dnia 30.04.2018 r. LISTA RANKINGOWA Wniosków o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości oraz wniosków o finansowe wsparcie pomostowe.

Informacja z dnia 24.04.2018 r.                                                                                                   Informujemy, iż dnia 30 kwietnia odbędzie się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości oraz Wniosków o wsparcie finansowe pomostowe. Po posiedzeniu KOW na stronie internetowej zamieszczona zostanie pierwsza lista rankingowa wniosków, które zakwalifikują  się do udzielenia wsparcia.

Informacja z dnia 18.04.2018 r.                                                                                                   Termin składania Biznes Planów – 25.04.2018 Informujemy, iż do dnia 25 kwietnia 2018 r. do godz. 16:00 należy złożyć w biurze przy ul. Sieradzkiej 24 w Poznaniu Wnioski o  przyznanie środków finansowych. Wnioski wraz z kompletem załączników należy złożyć w 2 egzemplarzach. Dokumenty powinny być spięte i złożone w dwóch oddzielnych skoroszytach, według poniższej kolejności.

 • Wniosek o przyznanie środków finansowych
 • Zał. 1 Wzór Biznes plan
 • Zał. 2 Wniosek o pomostowe wsparcie finansowe
 • Zał. 3 Wzór zaświadczenia
 • Zał. 4 Wzór formularza pomocy de minimis
 • Zał. 5 Zestawienie otrzymanej pomocy de minimis.

Informacja z dnia 06.04.2018 r.                                                                                                   Wyniki Komisji Oceny Wniosków Odwoławczych z dnia 06.04.2018 r. OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA Wniosków o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości oraz wniosków o finansowe wsparcie pomostowe O dalszych czynnościach związanych z podpisywaniem umów, zostaną Państwo poinformowani mailowo lub telefonicznie.

Informacja z dnia 26.03.2018 r.                                                                                                   Wyniki Komisji Oceny Wniosków z dnia 26.03.2018 r. LISTA RANKINGOWA Wniosków o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości oraz wniosków o finansowe wsparcie pomostowe.

Informacja z dnia 19.03.2018 r.                                                                                                   Informujemy, iż dnia 26 marca odbędzie się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości oraz Wniosków o wsparcie finansowe pomostowe. Po posiedzeniu KOW na stronie internetowej zamieszczona zostanie pierwsza lista rankingowa wniosków, które zakwalifikują  się do udzielenia wsparcia.

Informacja z dnia 13.03.2018 r.                                                                                                   Ważne informacje dla osób, które będą płatnikami podatku VAT Zgodnie z otrzymanym pismem oraz rekomendacją Urzędu Marszałkowskiego, informujemy iż kwota dotacji wypłacana w ramach projektu „Dobra zmiana”, jest kwotą netto. Podatek Vat w przypadku osób, które są płatnikami Vat, nie jest kosztem kwalifikowalnym i nie może być sfinansowany ze środków pochodzących z dotacji.

Informacja z dnia 26.02.2018 r.                                                                                                   Termin składania Biznes Planów – 15.03.2018 Informujemy, iż do dnia 15 marca 2018r do godz. 16:00 należy złożyć w biurze przy ul. Sieradzkiej 24 w Poznaniu Wnioski o  przyznanie środków finansowych. Wnioski wraz z kompletem załączników należy złożyć w 2 egzemplarzach. Dokumenty powinny być spięte i złożone w dwóch oddzielnych skoroszytach, według poniższej kolejności. Wniosek o przyznanie środków finansowych Zał. 1 Wzór Biznes plan Zał. 2 Wniosek o pomostowe wsparcie finansowe Zał. 3 Wzór zaświadczenia Zał. 4 Wzór formularza pomocy de minimis Zał. 5 Zestawienie otrzymanej pomocy de minimis. Wszystkie wzory dokumentów można pobrać ze strony.

Informacja z dnia 29.01.2018 r.                                                                                                   OSTATECZNE LISTY RANKINGOWE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ORAZ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE FINANSOWEGO WSPARCIE POMOSTOWEGO

 

Informacja z dnia 24.10.2017 r.                     

Zapraszamy do składania ofert. Przedmiotem rozeznania rynku jest przeprowadzenie dla Uczestników Projektu doradztwa zawodowego. Szczegóły oraz formularz ofertowy znajdują się w załączniku „Rozeznanie rynku”.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie rynku

Ocena Biznes Planów:

LISTA RANKINGOWA Wniosków o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości

Rekrutacja

Informujemy, iż od momentu rozpoczęcia rekrutacji do końca 2017r. do projektu „Dobra zmiana” zostało przyjętych 10 osób. Zostało 130 wolnych miejsc.

Termin składania Biznes Planów

Informujemy, iż do dnia 15.01.2018r. do godz. 15:00 osoby, które ubiegają się o wsparcie finansowe na rozwój działalności gospodarczej muszą złożyć w 2 egzemplarzach Wniosek o przyznanie środków finansowych wraz z załącznikami.

Planowany termin posiedzenia Komisji Oceny Wniosków (KOW) to 19.01.2018r.