Festiwal Aktywności – darmowe kursy i staże zawodowe dla mieszkańców powiatu jarocińskiego.

W ramach projektu Festiwal Aktywności wspieramy osoby z niepełnosprawnościami, bezrobotne/ bierne zawodowe, które poszukują pracy i czują się defaworyzofane na rynku pracy.

Aby skorzystać z darmowego wsparcia trzeba mieć ukończone 30 lat, status osoby bezrobotnej/biernej zawodowo i mieszkać na terenie powiatu jarocińskiego.

Udział w projekcie Festiwal Aktywności ma pomóc w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, zdobyciu doświadczenia zawodowego podczas min. 3-miesięcznego płatnego stażu oraz znalezieniu pracy.

Projekt Festiwal Aktywności obejmuje udział 56 osób z niepełnosprawnościami (34 Kobiet i 22 Mężczyzn).

Festiwal Aktywności to w pełni darmowe:

  • doradztwo zawodowe
  • kursy/szkolenia zawodowe (ze stypendium szkoleniowym)
  • staże zawodowe (stypendium 997,44 zł)
  • zwrot kosztów dojazdu

Zachęcamy do aplikowania!

Gdzie można uzyskać szczegółowe informacje?

Informacje udziale są w Biurze Projektu Festiwal Aktywności

ul. Sieradzka 4c, 60 -163 Poznań

Telefonicznie: 537 597 666

Mailowo: projekty@grupaprofesja.com

Zapraszamy do odwiedzenia strony projektu Festiwal Aktywności www.grupaprofesja.com/festiwal-aktywnosci