Festiwal aktywności

Darmowe wsparcie dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu jarocińskiego.

Oferujemy w pełni darmowe wsparcie!

 DORADZTWO ZAWODOWE
SPOTKANIA Z TRENEREM PRACY

POŚREDNICTWO PRACY 
KURSY ZAWODOWE ZE STYPENDIUM 

 3-MIESIĘCZNE STAŻE ZAWODOWE
ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU

Skorzystaj! Zgłoś się do projektu!

Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami,

bezrobotnych, 

poszukujących pracy,  

biernych zawodowo, 

defaworyzowanych na rynku pracy, 

które ukończyły 30 lat i mieszkają na terenie powiatu jarocińskiego.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

BIURO PROJEKTU  ul. Sieradzka 4c, 60-163 Poznań

TELEFON 537 597 666

EMAIL projekty@grupaprofesja.com

Aktualności z projektu

Aktualizacja z dnia 08.11.2018

W związku z realizacją projektu Nr RPWP.06.06.01-30-0126/17 pt.: „Festiwal Aktywności” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie: 6.2 Aktywizacja zawodowa, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług pośrednictwa pracy dla Uczestników Projektu, zgodnie z przedmiotem rozeznania.

Pośrednik pracy – rozeznanie rynku – Festiwal Aktywności<pobierz plik

Aktualności z Grupy Profesja