HISTORIA

2010: Założyłam firmę jako jednoosobową działalność pod nazwą Profesja Dominika Flaczyk, będąc mamą dwójki małych dzieci. Kierowałam się głównie potrzebą pogodzenia aktywności zawodowej z życiem prywatnym. W owym czasie było to dla mnie dużym wyzwaniem, ale też priorytetem. Zakładając własną firmę marzyłam o tym, aby była ona zdrowym miejscem pracy, opartym na kulturze wzajemnego szacunku, zaufania i lojalności.

Początkowo działalność koncentrowała się wyłącznie na projektach unijnych w obszarze aktywizacji zawodowej osób młodych, bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym i niepełnosprawnych.

2011: W kolejnym roku otworzyłam biuro w Poznaniu. Dołączył do mnie pierwszy członek zespołu Anna Łaszcz, która znacznie przyczyniła się do rozwoju firmy i w dalszym ciągu się do niego przyczynia. Skutecznie realizując samodzielnie pośrednictwo pracy, staliśmy się oficjalnie agencją pracy posiadającą wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia. Pomysł ten wyrósł z potrzeby rynku pracy i naszego doświadczenia w aktywizacji zawodowej w ramach realizowanych projektów unijnych.

2012: Zrealizowane cztery projekty w województwie wielkopolskim o wartości ponad 10 mln PLN. Zespół rozrósł się do kilkunastu osób, mamy swoją salę szkoleniową, sale do doradztwa zawodowego i coachingu. Zajęcia odbywają się już codziennie przez okrągły rok. Doświadczenie w realizacji szkoleń, usług doradczych oraz pośrednictwie pracy nabyte w projektach unijnych, przeniesione zostają również na działalność komercyjną w tych obszarach.

2013: Otwieramy biuro w Gdańsku i realizujemy pierwszy projekt dla osób zakładających własną działalność. Przekazujemy 60 dotacji, a powstałe firmy istnieją do dziś. W ramach projektów unijnych, przeszkolonych zostaje 500 osób, wszyscy otrzymali kompleksowe wsparcie, większość z nich znalazło pracę i utrzymuje się z powodzeniem na rynku pracy do dziś.

2014: Otwieramy biura we Wrocławiu, Płocku i Strzelcach Opolskich. Nasze projekty cieszą się dużym zainteresowaniem i obejmują już obszar pięciu województw w Polsce, w ramach których przeszkoliliśmy ponad 1000 osób.

Agencja pracy, w odpowiedzi na potrzeby naszych klientów, rozszerza zakres usług na rynek niemiecki.

2015: Otwieramy nową siedzibę w Poznaniu w nowym, obszernym budynku, w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Mimo kryzysu związanego z przerwą w okresach oprogramowania projektów UE, nie poddajemy się czekamy i aplikujemy na nowoogłoszone z dużym opóźnieniem konkursy programu min. POWER. Ten rok stał się dużym wyzwaniem inwestycyjnym nie tylko w siedzibę ale i w bezcenny kapitał ludzki. Firmę udało się utrzymać mimo niesprzyjających warunków ekonomicznych w niezachwianym składzie.

Wszystkie projekty unijne z poprzedniego okresu oprogramowania POKL o łącznej wartości ponad 20 mln PLN zostają zrealizowane ze 100% rezultatem.

2016: Po rocznej przerwie zaczynamy realizację nowych projektów, które są efektem wytężonej pracy całego zespołu. Tradycyjnie w naszym przypadku zadziałał efekt synergii 2+2=5, tym razem projektów jest już kilkanaście a ich wartość się podwaja. W związku z przyspieszonym rozwojem powiększamy zespół do blisko 30 osób. Otwieramy biura w Chorzowie, Bytowie, Słupsku i Chojnicach. Rozwijamy i doskonalimy działy rekrutacji komercyjnych i projektowych a także działalność szkoleniową. Obsługujemy kilka tysięcy uczestników na terenie 5 województw.

2017: Jest to rok intensywnego rozwoju firmy, przechodzimy transformację na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Efektem kilkudziesięciu obecnie realizowanych projektów unijnych własnych i zleconych o wartości prawie 50 mln PLN, jest wzrost zatrudnienia o połowę. W całej grupie zrzeszonych organizacji zatrudnionych jest dotychczas 52 osoby a liczba ta stale wzrasta. Otwieramy kolejne biuro w Poznaniu w pobliżu siedziby głównej, gdyż nie jest ona w stanie pomieścić już całego zespołu. Stajemy się członkami ogólnopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan a także Wielkopolskiej Izby Przemysłowo Handlowej.  Dotychczas wypracowana baza rekrutacyjna obejmuje ponad 10 000 osób, ponad 6000 osób zostaje przeszkolonych i zaktywizowanych zawodowo, mamy za sobą ponad 2500 skutecznych rekrutacji, udzielamy kilkaset dotacji na założenie własnej firmy.

Ufam, że poczucie dobrze wykonanej pracy, profesjonalizm i zaangażowanie członków zespołu Profesji oraz chęć rozwoju i doskonalenia naszych usług zgodnie z aktualnymi dynamicznie zmieniającymi się potrzebami rynku pracy zaowocuje dalszym pozytywnym rozwojem firmy w oparciu o wartości jakie przyświecały mi w momencie założenia.