DOTACJE NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

lubuska

fabryka

przedsiębiorczości

Lubuska Fabryka Przedsiębiorczości projekt współfinansowany przez Unię Europejską 

ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. 

Dofinansowanie projektu z UE:  1 100 049,60 zł

 

PROJEKT DEDYKOWANY JEST MIESZKANKOM WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

DOTACJE NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

lubuska

fabryka

przedsiębiorczości

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. 

Dofinansowanie projektu z UE:  1 100 049,60 zł

 

PROJEKT DEDYKOWANY JEST MIESZKANKOM WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Cel projektu

Celem projektu Lubuska Fabryka Przedsiębiorczości jest wsparcie postaw kreatywnych i przedsiębiorczych wśród 30 kobiet z niepełnosprawnościami i biernych zawodowo, które ukończyły 30 lat, zamieszkałych na terenie województwa lubuskiego w wybranych powiatach.

Cel będzie realizowany poprzez wsparcie finansowe oraz merytoryczne rozpoczęcia działalności gospodarczej na terenie województwa lubuskiego, mające służyć powstaniu 25 firm oraz 5 nowych miejsc pracy w ramach powstałych działalności.

Uczestniczkom projektu Lubuska Fabryka Przedsiębiorczości  oferujemy darmowe wsparcie w postaci:

* doradztwa i szkolenia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej

* dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gosp. w wys. do 24 000 zł

* 6 miesięcznego pomostowego wsparcia finansowego, od dnia rozpoczęcia działalności, w wysokości 1000 zł na miesiąc,

/z możliwością przedłużenia o kolejne 6 miesięcy w przypadku zatrudnienia pracownika/

* 6 miesięcznego pomostowego wsparcia doradczego

Działalność gospodarcza założona w ramach projektu Lubuska Fabryka Przedsiębiorczości będzie musiała być utrzymana przez 12 miesięcy.

Realizacja projektu Lubuska Fabryka Przedsiębiorczości

W projekcie mogą uczestniczyć osoby, które spełniają łącznie poniższe kryteria:

– kobiety z niepełnosprawnościami

– osoby bierne zawodowo

– ukończony 30 rok życia

– zamieszkujące (zgodnie z Kodeksem Cywilnym, a więc uczące się, pracujące lub zamieszkujące) na terenie województwa lubuskiego w następujących w powiatach:

krośnieńskim, nowosolskim, wschowskim, żagańskim lub zielonogórskim (ziemskim – z wyłączeniem Zielonej Góry).

Dofinansowania nie mogą otrzymać osoby, które prowadziły działalność w ciągu ostatnich 12 miesięcy (liczonych od dnia przystąpienia do projektu) lub kiedykolwiek skorzystały ze wsparcia na rozpoczęcie działalności gosp. finansowanego z  EFS.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

 

Biuro Projektu Lubuska Fabryka Przedsiębiorczości

ul. Świętej Jadwigi 1/204

65-065 Zielona Góra

telefon: 68 451 32 67, 575 137 444

e-mail: stanislaw.hatka@grupaprofesja.com