Dlaczego grupowe programy rozwojowe są tak skuteczne?

}

Grupowe programy rozwojowe wykorzystują metody coachingu i mentoringu. Coach i Klienci pracują w małych grupach, maksymalnie 10 – osobowych.

&

Ze względu na cykliczność i długofalowość. Klient ma możliwość spotykania się z coachem przez dłuższy okres czasu co pozwala na weryfikację nabytych umiejętności, systematyczne utrwalanie kompetencji i ustalanie dalszego rozwoju na bieżąco.

Zadania domowe i praca między sesjami. Na życzenie Klient dostaje zadania do wykonania między sesjami, co pozwala na jeszcze lepsze wykorzystanie procesu rozwojowego.

Możliwość wymiany doświadczeń, uczenia się w społeczności, nawiązywania kontaktów i budowania relacji. Specjalnie utworzona grupa na fabebooku dla uczestników grupowych programów rozwojowych.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY GRUPOWYM COACHINGIEM ROZWOJOWYM? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI?


 • Świadomość swoich mocnych stron i wiedza jakich osób potrzebuję do swojego zespołu.
 • Umiejętność zarządzania emocjami i współpraca zespołowa.
 • Świadomość potencjału pracy zespołowej
  i umiejętne zarządzanie energią własną i całego zespołu.
 • Lepsza komunikacja i przepływ informacji w zespole.


 • Zrozumienie siebie i innych w procesie grupowym, budowanie szacunku i dobrej energii w zespole.
 • Zwiększenie efektywności zespołowej.
 • Integracja, zrozumienie, akceptacja siebie i innych w zespole.
 • Zwiększenie sprzedaży w zespole.
 • Umiejętność zarządzania konfliktem w pracy zespołowej.