Chcesz podnieść swoje kwalifikacje?

Przydałby Ci się darmowy kurs lub staż zawodowy?

 

Weź udział w projekcie „Włączamy się do pracy”! 

W ramach projektu oferujemy: trzymiesięczna staże zawodowe, za które otrzymasz wynagrodzenie; darmowe kursy i staże zawodowe (w czasie nauki otrzymasz stypendium szkoleniowe); indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym oraz treningi kompetencji społecznych.

Uczestnicy projekty mają zapewniony zwrot kosztów dojazdu i catering na zajęciach. Projekt „Włączamy się do pracy!” to szansa dla osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, którym grozi wykluczenie społeczne. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie projektu Zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu: mailowo projekty@grupaprofesja.com  lub telefonicznie 577 666 854