Trenerzy

Prowadzi zajęcia z zakresu rekrutacji pracowników, zarządzania oraz kreowania kariery zawodowej. Interesuje się neuropsychologicznymi podstawami funkcjonowania, stymulowaniem rozwoju, doskonaleniem kompetencji miękkich oraz arteterapią. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji oraz ewaluacji szkoleń. Z wykształcenia jest psychologiem, kognitywistą, doradcą zawodowym i pedagogiem. Ukończyła psychologię pracy i organizacji na Uniwersytecie Adama Mickiewicza oraz szkołę trenerów biznesu

Anna Łaszcz

Z wykształcenia doradca zawodowy i pedagog. Swoje wieloletnie doświadczenie zdobyte w działach HR, Pośrednictwa i Rynku Pracy wykorzystuje podczas prowadzonych warsztatów, szkoleń i indywidualnych konsultacji. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z aktywizacją zawodową, umiejętnym poruszaniem się po rynku pracy, kreowaniem pozytywnej zmiany zawodowej i wspieraniem przedsiębiorczości.

Paulina Jagielska

Prowadzi warsztaty ustawień systemowych w organizacjach i biznesie oraz ustawień rodzinnych według Berta Hellingera. Ukończyła kurs „Ustawienia systemowe w organizacjach” pod patronatem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, prowadzony przez M. Senftleben-Gudrich oraz H. Leitner-Diehl. Jest certyfikowaną terapeutką Szkoły Ustawień Hellingerowskich przy Taunus-Institut/Niemcy. Zajmuje się szkoleniami z zakresu zdrowia organizacji, corporate wellness, work-balance. Prowadzi coaching grupowy i indywidualny. Z wykształcenia jest lekarzem medycyny, cechuje ją holistyczne podejście do rozwiązywania problemów.

Anna Furmaniuk

Podwójny magister – Psychologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Biznesu Międzynarodowego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.Trener, mentor, doradca biznesu. Autorka licznych artykułów i ekspert na portalu Maximum Effort. Specjalizuję się w temacie autentyczności i maksymalizacji ludzkiego potencjału, szczególnie w aspekcie zawodowym. Jej motto życiowe brzmi: „Podczas gdy biznes to gra liczbowa, prawdziwe osiągnięcia mierzy się nieskończonym bogactwem emocjonalnym: przyjaźnią, użytecznością, wsparciem, nauką, czyli – innymi słowy – ten, kto odchodzi z największą liczbą radosnych przeżyć wygrywa”.

Oliwia Samelak

Trener, doradca biznesowy, doświadczony manager, przyszła terapeutka. Absolwentka pedagogiki na Uniwersytecie Jagiellońskim i zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od 15 lat zajmuje się tematyką budowania zespołów, relacji, rozwiązywania konfliktów, negocjacji i zarządzania zmianą. Była przewodniczącą Komisji Rozjemczej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Współpracowała z wieloma firmami, zarówno polskimi, jak i zagranicznymi. Prywatnie należy do Stowarzyszenia Kilimandżaro. W czerwcu 2014 roku zdobyła najwyższy wulkan Azji Demawend (5610m n.p.m.), w lutym 2015 Orizabę (Ameryka Północna) 5200 m n.p.m.

Dorota Jaślan

Prowadzi rekrutacje na stanowiska różnego szczebla. Szkoli w zakresie umiejętności miękkich przydatnych na rynku pracy. Zajmuje się doradztwem zawodowym oraz aktywizacją osób z niepełnosprawnością, w szczególności zagadnieniami motywacji. Studiowała kognitywistykę i psychologię na specjalnościach doradztwo personalne oraz psychoterapia zaburzeń psychicznych na UAM w Poznaniu.

Klaudia Pogorzelska

Odpowiada za szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej, BHP, zapobiegania sytuacjom kryzysowym i przeciwdziałania zagrożeniom. Jako tour manager zapewnia bezpieczeństwo grupie i pomaga w organizacji wypraw. Członek kadry narodowej we wspinaczce wysokogórskiej. Posiada doświadczenie w strukturach PSP oraz we współpracy z innymi podmiotami takimi jak Policja, Państwowe Ratownictwo Medyczne czy Centra Zarządzania Kryzysowego. Ukończył technologię ochrony środowiska z dyplomem Politechniki Poznańskiej. Absolwent Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Sławomir Pela

Prowadzi szkolenia z umiejętności miękkich, rozwoju osobistego i samoświadomości. W swojej praktyce trenerskiej stosuje wiedzę zdobytą podczas licznych podróży po Azji, wprowadzając elementy energetyki, jogi oraz medytacji. Jest absolwentką psychologii (specjalność psychologia kliniczna) i kognitywistyki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła studia podyplomowe Coaching Menedżerski na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Monika Maniecka

Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu umiejętności miękkich, rozwoju kompetencji osobistych oraz doradztwa zawodowego. W swoich szkoleniach zawsze łączy wiedzę teoretyczną z ćwiczeniami praktycznymi i zadaniami integrującymi grupę, wspomagającymi proces współpracy wśród pracowników. Jest absolwentką Psychologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu ze specjalnością psychologia pracy i organizacji.

Małgorzata Pankiewicz-Buko

Certyfikowany specjalista Nowych Ustawień Systemowych wg Berta Hellingera, trener biznesu i life–coach. Pracował dla największych marek i klientów prywatnych. Uczył się od najlepszych na świecie: Andrzej Batko, Richard Bandler, Tony Robbins, Robert Dilts. W zakresie Nowych Ustawień Systemowych ukończył szkołę Taunus – Institut Fur Systemaufstellungen/ Bad Homburg, gdzie uczył się od samego Berta Hellingera oraz Gerharda Walpera i Wolfganga Deussera.

Paweł Sowa

Specjalizuje się w realizacji sesji szkoleniowych z zakresu: inteligencji emocjonalnej, efektywnej komunikacji, motywacji, radzenia sobie ze stresem i określenia celów rozwoju. Swoją pracę opiera na dwóch filarach: dynamice procesu grupowego oraz narzędziach podejścia poznawczo – behawioralnego, co pozwala na natychmiastowe wykorzystanie zdobytej wiedzy oraz wdrożenie zmian w swoje życie. Od wielu lat buduje doświadczenie i zdobywa wiedzę z różnorodnymi grupami społecznymi, które utwierdzają ją w przekonaniu, że zmiana możliwa jest na każdym etapie naszego życia. Absolwentka psychologii o specjalności psychologia kliniczna oraz psychologia pracy i organizacji, a także socjologii o specjalności praca socjalna i ekonomia społeczna. Aktualnie jako doktorantka w Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego zajmuje się tematyką tożsamości.

Patrycja Dziuba

Posiada wieloletnie doświadczenie w wprowadzeniu zajęć z zakresu przedsiębiorczości oraz zarządzania zasobami ludzkimi. W szczególności interesuje się implementowaniem nowoczesnych rozwiązań HR, tworzeniem oraz wsparciem w realizacji polityki personalnej w organizacjach. Działania te mają na celu zapewnienia odpowiedniej kadry do realizacji strategii i misji organizacji oraz budowania pozytywnego wizerunku pracodawcy. Posiada wieloletnie doświadczenie jako doradca personalny, w tym w zakresie doradztwa psychologicznego i zawodowego. Absolwentka ekonomii na UE w Poznaniu, studiów menedżerskich i psychologii w zarządzaniu na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Małgorzata Tłok

Prowadzi szkolenia z samoobrony oraz technik interwencji na bazie systemu Krav-Maga, zastosowania broni palnej w kontakcie bezpośrednim oraz z zagadnień związanych z ochroną osób i mienia.
Posiada doświadczenie w pracy w ochronie osobistej w Europie oraz USA i Azji. Jest współzałożycielem i Prezesem Stowarzyszenia Krav Maga Polska, instruktorem Krav-Maga z trzecim stopniem mistrzowskim. Ukończył Wyższą Szkołę Oficerską w Poznaniu, jest Majorem Wojska Polskiego. Ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu i liczne kursy specjalistyczne (m. innymi w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i w Europejskiej Federacji Krav Maga).

Piotr Tarnawski

Z wykształcenia magister filologii germańskiej, magister filologii skandynawskiej i dr nauk społecznych. Przez 18 lat współwłaścicielka ponad stuosobowej firmy produkcyjnej. Od 2010 roku dyrektor regionalna Dress for Success Poland, doświadczona w mentoringu i coachingu kobiet dokonujących w życiu zmian. Autorka książki : „Być macochą, być ojczymem”.

dr. Alina Dobosz-Sztuba