CHCESZ PRZESZKOLIĆ SWOICH PRACOWNIKÓW? WYPEŁNIJ FORMULARZ ABY UZYSKAĆ WSTĘPNĄ WYCENĘ SZKOLENIA:

 

Szkolenia wewnętrzne dają wiele korzyści dla Klienta:

 

d

Badamy potrzeby

Przed każdym szkoleniem badamy potrzeby szkoleniowe klienta, w oparciu o które wyznaczamy cele do zrealizowania zgodne ze strategią firmy.

R

Dopasowujemy program

Szkolenia przygotowywane są dla każdego klienta indywidualnie, dopasowane do jego branży, formy działalności, poziomu wiedzy i umiejętności uczestników.

Podchodzimy elastycznie

Zapewniamy pełną elastyczność realizacji szkolenia, konsultujemy z klientem program, harmonogram, formę zajęć, jak również miejsce, czas i długość trwania usługi.

Zapewniamy opiekę po

Dbamy o naszych klientów i wspieramy w całym procesie realizacji usługi, jak również po jej zakończeniu. Nasi klienci mogą kontaktować się z nami i zadawać pytania po zrealizowanym szkoleniu.

Realizacja szkoleń wewnętrznych odbywa się w etapach:

Audyt potrzeb szkoleniowych

Analizę potrzeb przeprowadzamy w dwóch etapach:

1. Wstępny (przed szkoleniem)

Etap ten służy zbadaniu obecnego stanu wiedzy Uczestników szkolenia. Na podstawie wstępnej analizy potrzeb zostają ustalone główne cele, założenia i program szkolenia.

 

2. Ostateczny (podczas szkolenia)

Na początku szkolenia trener bada oczekiwania uczestników, co pozwala ostatecznie ukształtować przebieg całego szkolenia.

Przygotowanie i realizacja

Na podstawie ustalonego programu i kwestii organizacyjnych realizujemy szkolenie.

Zajęcia realizowane są w oparciu o następujące narzędzia pracy:

 • Autorskie gry szkoleniowe (krótkie 2-3 godzinne oraz całodniowe)

 • Symulacje

 • Studium przypadku

 • Prezentacje

 • Testy

 • Scenki z odgrywaniem ról

 • Burza mózgów

 • Dyskusje moderowane

 • Krótkie sesje wykładowe

Ocena efektywności

Badamy efektywność szkolenia na trzech poziomach:

 • poziom I – badanie reakcji uczestników na szkoleniu (ankieta po szkoleniu)

 • poziom II – badanie przyrostu wiedzy i umiejętności (pre-test przed szkoleniem i post-test po szkoleniu, ankiety trenerskie)

 • poziom III – aplikacja (wywiady wśród przełożonych, wywiady z działem HR, wywiady z uczestnikami szkoleń, opinie trenerów).

Podczas zajęć omawiane są konkretne sytuacje, przykłady uczestników z codziennej pracy.

Możliwe działania po szkoleniu

 • raport przygotowany przez trenera prowadzącego zawierający podsumowanie szkolenia, opis grupy, jak również rekomendacje dalszych warsztatów, szkoleń i działań

 • testy wiedzy/badanie post – ponowne badanie i analiza przyrostu wiedzy w zakresie szkolenia

 • coaching indywidualny

 • coaching grupowy

 • telecoaching

Jesteś zainteresowany realizacją szkolenia wewnętrznego w Twojej firmie? Skontaktuj się z nami: