Wykwalifikowani i doświadczeni

– sprawni i pracujący

Celem projektu „Wykwalifikowani i doświadczeni – sprawni i pracujący” jest pomoc w odnalezieniu się na rynku pracy, lub ułatwienie powrotu na rynek pracy osobom z niepełnosprawnościami, które są bezrobotne/bierne zawodowe.

Projekt jest realizowany w województwie wielkopolskim, w powiatach: wrzesińskim, średzkim i słupeckim.

BIURO PROJEKTU  ul. Sieradzka 24, 60-163 Poznań

TELEFON 577 666 854

EMAIL projekty@grupaprofesja.com

Co można zyskać biorąc udział w projekcie

„Wykwalifikowani i doświadczeni

– sprawni i pracujący”

???

Uczestnicy projektu, korzystają z darmowego wsparcia w postaci:

– spotkań z doradcą zawodowym

– spotkań z jobcoachem

– kursów zawodowych ze stypendium szkoleniowym

– 3-miesięcznych staży zawodowych z wynagrodzeniem

– pośrednictwa pracy

– zwrotu kosztów dojazdu

Jakie kryteria należy spełnić, aby wziąć udział w projekcie

„Wykwalifikowani i doświadczeni

– sprawni i pracujący”

???

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które spełniają łącznie 4 poniższe kryteria:

  • Status osoby niepełnosprawnej
  • Miejsce zamieszkania: powiaty wrzesiński, średzki, słupecki
  • Wiek: 30-64 lata,
  • Status na rynku pracy: osoby bezrobotne bądź bierne zawodowo

AKTUALNOŚCI Z PROJEKTU

Aktualizacja z dnia 08.11.2018

W związku z realizacją projektu Nr RPWP.06.06.01-30-0125/17 pt.: „Wykwalifikowani i doświadczeni – sprawni i pracujący” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie: 6.2 Aktywizacja zawodowa, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług doradcy zawodowego dla Uczestników Projektu, zgodnie z przedmiotem rozeznania.

Doradca zawodowy – rozeznanie rynku – Wykwalifikowani i doświadczeni – sprawni i pracujący

Aktualizacja z dnia 08.11.2018

W związku z realizacją projektu Nr RPWP.06.06.01-30-0125/17 pt.: „Wykwalifikowani i doświadczeni – sprawni i pracujący” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie: 6.2 Aktywizacja zawodowa, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług pośrednictwa pracy dla Uczestników Projektu, zgodnie z przedmiotem rozeznania.

Pośrednik pracy – rozeznanie rynku – Wykwalifikowani i doświadzceni – sprawni i pracujący

Aktualizacja z dnia 08.11.2018

W związku z realizacją projektu Nr RPWP.06.06.01-30-0125/17 pt.: „Wykwalifikowani i doświadczeni – sprawni i pracujący” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie: 6.2 Aktywizacja zawodowa, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług job coaching’u dla Uczestników Projektu, zgodnie z przedmiotem rozeznania.

Job coach – rozeznanie rynku – Wykwalifikowani i doświadczeni – sprawni i pracujący

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

BIURO PROJEKTU  ul. Sieradzka 24, 60-163 Poznań

TELEFON 577 666 854

EMAIL projekty@grupaprofesja.com